Mašinska obrada metala

Pored usluge obrade motora, vršimo mašinsku obradu metala:

  • struganje
  • glodanje
  • bušenje
  • razbušivanje
  • brušenje

Izrada pojedinačnih i serijskih i mašinskih elemenata.